Charakterystyka parafii
Parafia Drochlin jest położona w Niecce Włoszczowskiej na północny wschód od Jury Krakowsko-Częstochowskiej w odległościach 5 km od Koniecpola, 6 km od Lelowa, 4 km od Podlesia po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 794 w kierunku północno-południowym oraz w kierunku wschodnio-zachodnim wzdłuż drogi powiatowej i gminnej. Teren Drochlina obejmuje zabudowę zwartą z domami parterowymi, charakterystyczną dla miasta z uliczkami, stanowiącą centrum miejscowości oraz sioła Posłoda i Kopanina, pola uprawne, rozległe obszary łąk i pastwisk, obszerny kompleks leśny. Miejscowość posiada połączenia komunikacyjne z Częstochową, Koniecpolem, Myszkowem, Lelowem, Szczekocinami i Krakowem, sieć wodociągową, oświetlenia uliczne, sieć telekomunikacyjną. Liczba ludności stanowi około 500, z tego w wieku powyżej 18 lat zamieszkuje 440. Mieszkańcy, przeważnie starsi trudnią się rolnictwem, które nie stanowi ich głównego źródła utrzymania, a młodsi kształcą się w szkołach średnich i na studiach. W przyszłości planują podjąć pracę poza rolnictwem na własny rachunek lub jako pracownicy najemni. Niewiele jest samodzielnych podmiotów gospodarczych, które zatrudniałyby młodzież po ukończeniu szkół.
Drochlin z lotu ptaka
drochlin z lotu ptaka

Rys historyczny
Parafia powstała w 1373 r. Pierwotny drewniany kościół p. w. św. Filipa i Jakuba istniał od 1470 roku. Następny wzniesiono w roku 1728, który zachował się do 1969 r. Budowla widziana z lotu ptaka miała kształt krzyża. Z powodu złego stanu technicznego została rozebrana i zastąpiona nową, murowaną świątynią z lat 1958-67 (proboszczem był wówczas ks. Władysław Zachariasz),konsekrowaną w 1971 r. przez bpa Jana Jaroszewicza. Księgi metrykalne: ochrzczonych, zaślubionych, zmarłych od 1800 r. Kronika parafialna prowadzona od lat sześćdziesiątych XX wieku.

Poprzedni księża proboszczowie:
 1. + ks. Piotr Palczyński - 1750-1769
 2. + ks. Jakub Styczyński - 1769-1776
 3. + ks. Marcin Piorecki - 1775-1784
 4. + ks. Fronc. Chmlelowski - 1785-1788
 5. + ks. Józef Mastelski - 1801
 6. + ks. Stanisław Mastelski - 1808-1813
 7. + ks. Alojzy Bartosiewicz - 1814
 8. + ks. Walenty Zwierzchowski - 1815-1818
 9. + ks. Jan Rozner - 1819-1840
 10. + ks. Leon Zajączkowski - 1841
 11. + ks. Seweryn Borkowski - 1843- 1850
 12. + ks. Józef Klemensiewicz - 1851-1860
 13. + ks. Jan Jaźwiński - 1860-1869
 14. + ks. Romuald Winczewski - 1868-1892
 15. + ks. Tomasz Walaski - 1892-1910
 16. + ks. Jakub Kwinciński - 1910-1916
 17. + ks. Jan Garbusiński - 1916-1918 (w 1918 r. założył w Drochlinie straż pożarną)
 18. + ks. Józef Pawłowski - 1918-1921
 19. + ks. Adam Stala - 1921-1925
 20. + ks. Antoni Kaleta - 1926-1930 (w 1928 r. założył orkiestrę kościelną, która istnienie do dnia dzisiejszego)
 21. + ks. Władysław Nowodworski - 1931-1937
 22. + ks. Karol Cepiel - 1937-1939
 23. + ks. Mieczysław Paciej - 1939-1945
 24. + ks. Konstanty Mazur - 1945-1954
 25. + ks. Józef Probierz - 1954-1957
 26. + ks. Władysław Zachariasz - 1957-1969
 27. + ks. Stanisław Karbowniczek - 1969-1982
 28. ks. Bogusław Perek - 1982
 29. ks. Edward Wojda - 1982-1986
 30. ks. Józef Krawczyk - 1986-2001
 31. ks. Zdzisław Skrobot - 2001-2009
 32. ks. Sławomir Olszewski - 2009 - 2015
 33. ks. Marian Ćwiek - 2015 -

Księża pochodzący z parafii:
 1. + ks. Zygmunt Nawrocki (zm. 12.08.2005)
 2. + ks. Kazimierz Biernacki (zm 1986)
 3. ks. Jacek Doroszewski
 4. Z parafii pochodzi również 1 siostra zakonna - Barbara Nowak
Księża pochowani na miejscowym cmentarzu:
 1. + ks. Romuald Winczewski - 1892
 2. + ks. Zygmunt Nawrocki (zm. 12.08.2005)