Jesteś na stronie Intencje Mszy Świętych
Dzisiejsza intencja Mszy Świętej
09.00

+ Jana, Wandę, Mirosława Dziura; Jana, Alfredę Stepień

12.00

+ Mieczysława, Urszulę, Józefę, Władysława Samków; Jana, Reginę Kowalczyków; Stanisława Staszowskiego; Ireneusza Stępnia; Kazimierę Witolda, Karolinę, Edwarda, Annę, Marcina Marcinkowskich; Zofię, Jana, Ewę, Stanisława Jakubczaków; Jana Genowefę, Mariannę, Józefa Staszowskich; Leokadię, Mariana Palków

15.00

+ Honoratę Dub - greg. 7

Poniedziałek, 25 Października
16.30

+ Honoratę Dub - greg. 8

17.00

+ Edwarda, Salomei Kępskich; Zofię, Bartłomieja Stępniów

Wtorek, 26 Października
17.00

+ Honoratę Dub - greg. 9

Środa, 27 Października
17.00

+ Honoratę Dub - greg. 10

18.00

Dzięk - błag. o zdrowie i Boże błogosław. opiekę MB Częstochowskiej dla Antosia Żmudy w 2 roczn. urodz. - zam. dziadkowie Żmuda

Czwartek, 28 Października - Święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
17.00

+ Honoratę Dub - greg. 11

Piątek, 29 Października
17.00

+ Honoratę Dub - greg. 12

Sobota, 30 Października
17.00

+ Honoratę Dub - greg. 13

Niedziela, 31 Października - 31 Niedziela Zwykła
09.00

+ Annę, Mieczysława Chwałek; zm. dziadków Chwałków i Zymków - zam. Bogdan i Renata Chwałek

12.00

+ Eugeniusza Kępskiego (7 rocz. śm.)

15.00

+ Honoratę Dub - greg. 14