Jesteś na stronie Intencje Mszy Świętych
Dzisiejsza intencja Mszy Świętej
18.00

+ Mariana Nowaka - zam. Wojciech i Ewa Złotorowicz

Czwartek, 19 Maja
18.00

+ Krystynę Deska - chrześnica Natalia z rodziną

Piątek, 20 Maja
18.00

+ Natalię Klimas - zam. uczest. pogrz.

Sobota, 21 Maja
18.00

+ Anetę Madej zd. Kaczyńska - zam. kuzyn Adrian z rodziną

Niedziela, 22 Maja - 6 Niedziela Wielkanocna
09.00

+ Stanisława, Krystynę, Marcina, Marię Wawrzyńczaków; Jana, Zofię Kurpiosów

12.00

+ Genowefę, Mariana Palków; Leokadię, Tadeusza Moruń; Tadeusza Żmudę; Spiridiona Kluba

15.00

O dobre urodzaje i szczęśliwe zbiory dla mieszkańców Posłody  z racji  poświęcenia  pól.