Odpust Parafialny 26.08.2011 r.

Jak co roku, również i w tym, odbył się odpust parafialny. Z kazaniem odpustowym i Sumą został zaproszony ks. prał Wiesław Jasiczek, proboszcz par. św. Jadwigi w Kielcach.

Podczas kazania mówił o szczacunku do ziemi, ale również do siebie nawzajem. Poświęcił wieniec dożynkowy, przygotowany przez kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich. Po Mszy św. poświęcił również pierwszy witraż w naszym kościele przedstawiający postać bł. Jana Pawła II. Na koniec odpusty uczciliśmy Jezusa Chrystusa Eucharystycznego procesja dookoła kościoła z Najświętszym Sakramentem. Obecnością swoją zaszczycili: ks. kan dziekan koniecpolski Kazimierz Bogdał prob. parafii św. Michała w Koniecpolu, ks. Mieczysław Robak prob. par. św. Trójcy w Koniecpolu, ks. Stanisław Błaszczyk prob. par. w Oblasach, ks. Edward Iwan prob. par. w Psarach, ks. Stanisław Nowak prob. par. w Kuczkowie, ks. Krzysztof Szumigraj prob. par. w Przyłęku, ks. Robert Borecki wikariusz par. w Seceminie, ks. Robert Skorupa wikariusz par. w Piekoszowie, ks. Jarosław Kowal wikariusz par. w Koniecpolu, ks. Ariel Szymiczek wikariusz par. w Koniecpolu, ks. Gabriel Pietrala wikariusz par. w Koniecpolu. Podczas Sumy i procesji swoją grą towarzyszyła nam nasza parafialna orkiestra dęta. Bóg zapłać wszystkim