Dzień Seminaryjny w naszej parafii

W niedzielę 16 października b. r. przeżywaliśmy w naszej parafii Dzień Seminaryjny. Gościliśmy Alumna V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.


Podczas Mszy Świętej, poprzez głoszone Słowo Boże ks. Sebastian starał się Nam wszystkim przybliżyć tajemnicę powołania kapłańskiego. Mówił także o posłuszeństwie, bez którego, żadna z wybranych dróg życiowych nie jest możliwa.

Razem z ks. Sebastianem modliliśmy się o nowe powołania do służby Bożej w Kościele, jak i spośród młodzieży należącej do Naszej Parafii. Modlitwą i ofiarą wspieraliśmy także WSD w Kielcach, prosząc o Boże Błogosławieństwo dla Ks. Rektora, Profesorów oraz Alumnów i Kleryków naszego Seminarium.

Ksiądz Sebastian w swoim imieniu, a także w imieniu Ks. Rektora serdecznie podziękował całej naszej Wspólnocie Parafialnej, za dar modlitwy oraz materialnego wsparcia, dzięki któremu nasze Seminarium może właściwie spełniać swoją misję i zadanie przygotowania tych, których Pan powołał i którzy radośnie odpowiedzieli na Jego wezwanie.

W ramach Dnia Seminaryjnego, po porannej Mszy Św. jak co roku, odbyło się również, spotkanie z młodzieżą, podczas którego ks. Sebastian opowiadał o codziennym życiu wśród wspólnoty seminaryjnej. Mieliśmy także okazję, do nabycia płyty z kolędami, w wykonaniu naszego seminaryjnego zespołu "KERYGMAT" oraz czasopisma "OBECNI", wydawanego już od kilku lat przez WSD w Kielcach.

Wymiana okna

W dniu 13 października zostało wymienione okno w kościele i przygotowane miejsce na nowy witraż.

Odwodnienie

W dniu dzisiejszym 27.09.2011 rozpoczęliśmy pracę przy odwodnieniu kościoła.

Senator i poseł w Drochlinie 11.09.2011 r.

W dniu 11 września gościli w naszej parafii przedstawiciele rządu pan senator Czesław Ryszka oraz pani poseł Jadwiga Wiśniewska. Czesław Ryszka to katolicki pisarz i publicysta, absolwent polonistyki oraz teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, człowiek o szerokiej wiedzy z dziedziny religii i nauki społecznej Kościoła, autor ponad 60 książek i kilku tysięcy artykułów w prasie krajowej i zagranicznej.

W swej twórczości literackiej posługuje się językiem prostym i zrozumiałym dla każdego. Zawsze stara się przybliżyć człowiekowi tajemnice wiary. Specjalizuje się w tematyce mariologicznej, napisał między innymi trylogię jasnogórską: "Jasnogórska opowieść", "Przeor Kordecki" i "Blizny". W sposób szczególny interesują go także objawienia Matki Bożej oraz pontyfikat błogosławionego Jana Pawła II, czego efektem są słynne pozycje: "Fatima-klucz do tajemnicy", "Papież końca czasów" czy "Jan Paweł II wielki".
Pod koniec Mszy Św. wysłuchaliśmy niesamowitego świadectwa pana senatora na temat pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II i trzeciej Tajemnicy Fatimskiej oraz związanego z nią zamachu na papieża polaka. papiez Pan senator przybliżył nam jak dotąd nieznane przez wielu z nas szczegóły z życia Jana Pawła II. Między innymi historię związaną z zamachem na Ojca Świętego, który miał miejsce 13 maja 1981 roku, dokładnie w rocznicę pierwszych objawień fatimskich (nawet godzina i minuty się zgadzały), podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Ali Agce w brzuch oraz rękę. Kula nie wiadomo jakim cudem ominęła główne tętnice w jamie brzusznej, spowodowała spustoszenie w Jego ciele tym samym wywołując krwotok wewnętrzny, a mimo to papież przeżył - mówił senator. Ojciec Święty został natychmiast przewieziony do kliniki Gemelli karetką, podarowaną dzień wcześniej przez katolickich lekarzy. Sam przewóz do kliniki był jednym wielkim cudem, kierowca pokonał w 7 minut trasę, nic z niej nie pamiętając, na której pokonanie przeciętnie potrzeba około pół godziny w godzinach szczytu. Pan senator wyjawił nam także ciekawostkę dotyczącą drugiego zamachowca, czekającego na papieża w pobliskim szpitalu blisko Placu Św. Piotra. - Strzały były śmiertelne, ale ktoś inny kierował lotem kuli - przypomniał słowa Jana Pawła II pan senator Czesław Ryszka. Po tym wzruszającym świadectwie pana senatora głos zabrała pani poseł Jadwiga Wiśniewska, wybitny polityk i pedagog ziemi częstochowskiej, członkini Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pani poseł mówiła między innymi o kryzysie wychowawczym polskiej oświaty - szkoła dziś nie wychowuje, a jedynie przekazuje wiedzę. Pani poseł wskazała także na rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, w której to odbywa się proces wychowania i przekazywania podstawowych wartości kształtujących osobowość i sumienie młodego człowieka.
W czasie Mszy Świętej odbyło się także uroczyste błogosławieństwo relikwiami krzyża błogosławionego Jana Pawła II, które to po raz pierwszy, dzięki panu senatorowi gościły w naszej parafii. Mieliśmy także okazje nabyć niektóre książki Czesława Ryszki ze specjalną dedykacją od samego autora. Oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej jak i krótki recital przed kościołem, zapewniła nam jak zawsze nasza niezastąpiona parafialna orkiestra dęta.

Odpust Parafialny 26.08.2011 r.

Jak co roku, również i w tym, odbył się odpust parafialny. Z kazaniem odpustowym i Sumą został zaproszony ks. prał Wiesław Jasiczek, proboszcz par. św. Jadwigi w Kielcach.

Podczas kazania mówił o szczacunku do ziemi, ale również do siebie nawzajem. Poświęcił wieniec dożynkowy, przygotowany przez kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich. Po Mszy św. poświęcił również pierwszy witraż w naszym kościele przedstawiający postać bł. Jana Pawła II. Na koniec odpusty uczciliśmy Jezusa Chrystusa Eucharystycznego procesja dookoła kościoła z Najświętszym Sakramentem. Obecnością swoją zaszczycili: ks. kan dziekan koniecpolski Kazimierz Bogdał prob. parafii św. Michała w Koniecpolu, ks. Mieczysław Robak prob. par. św. Trójcy w Koniecpolu, ks. Stanisław Błaszczyk prob. par. w Oblasach, ks. Edward Iwan prob. par. w Psarach, ks. Stanisław Nowak prob. par. w Kuczkowie, ks. Krzysztof Szumigraj prob. par. w Przyłęku, ks. Robert Borecki wikariusz par. w Seceminie, ks. Robert Skorupa wikariusz par. w Piekoszowie, ks. Jarosław Kowal wikariusz par. w Koniecpolu, ks. Ariel Szymiczek wikariusz par. w Koniecpolu, ks. Gabriel Pietrala wikariusz par. w Koniecpolu. Podczas Sumy i procesji swoją grą towarzyszyła nam nasza parafialna orkiestra dęta. Bóg zapłać wszystkim