Odpust parafialny - nasze duże święto

Odpust parafialny to, jak co roku, wyjątkowe wydarzenie, do którego przygotowuje się nie tylko ksiądz proboszcz, ale również wszyscy parafianie. W tym roku oprócz pogody i oczekiwanych z utęsknieniem przez dzieci kolorowych straganów zaszczycił nas swoją obecnością sam ksiądz kanclerz ks. dr Andrzej Kaszycki.

Po uroczystym wniesieniu wieńca dożynkowego i rozpoczęciu Mszy Świętej ksiądz proboszcz serdecznie przywitał księdza kanclerza, księdza dziekana, wszystkich przybyłych księży, gości i swoich parafian. Podczas kazania ksiądz celebrant podkreślał znaczenie postaci Matki Bożej - naszej patronki. suma odpustowa Nawiązywał do cudu w Kanie Galilejskiej, którego opis znajdujemy jedynie w ewangelii św. Jana (pozostało ono pominięte przez pozostałych ewangelistów, gdyż prawdopodobnie nie byli oni świadomi faktu, jak wielkie będzie ono miało znaczenie). Ksiądz kanclerz zwrócił szczególną uwagę na słowa Matki Boskiej: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» Podczas kazania starał się uświadomić wiernym, jak wielką rolę odgrywa Matka Boska, że jest pośredniczką między ludźmi a jej synem. Podkreślał również kilkakrotnie, że właśnie w dzień odpustu parafialnego, po uprzednim spełnieniu wymaganych warunków – wyzbycia się grzechu, przyjęcia komunii i modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża – można uzyskać odpust zupełny, który to ofiarować można we własnej intencji bądź w intencji jednej ze zmarłych osób.
suma odpustowa Ksiądz kanclerz nawiązał również do swojej wycieczki z młodzieżą do Krzemieńca. Podkreślał, jak wielką wiarę noszą w swoich sercach tamtejsi Polacy.
Uroczystą procesję dookoła kościoła uświetniła jak co roku nasza orkiestra parafialna oraz dzieci sypiące kwiatki.
Po podziękowaniach, jakie ksiądz proboszcz skierował zarówno do wszystkich przybyłych na odpust gości jak i swoich parafian ksiądz kanclerz z uśmiechem stwierdził, że ostatnie słowo należy jednak do celebranta. Gratulował księdzu proboszczowi parafian o tak wielkiej wierze, która, mimo iż jesteśmy jedną z najmniejszych parafii w diecezji, widoczna jest gołym okiem przede wszystkim w wykonanych pracach. (Zauważyć można było, jak przybyli księża z podziwem oglądają nasz kościół). Ale gratulował również nam - parafianom - tak wspaniałego proboszcza.
Po Mszy św. orkiestra – już chyba tradycyjnie – dała pod kościołem krótki koncert. A dzieci …. dzieci pobiegły do kilku straganów, aby tam spełnić swoje marzenia o pierścionkach, samochodach, lalkach i obwarzankach.

Kolejny etap prac przy chodniku wokół kościoła

Nowe zdjęcia z trwających prac przy chodniku wokół kościoła.

Wizytacja kanoniczna

W niedzielę 5 maja br. naszą parafię z wizytacją kanoniczną odwiedził ks. Bp Kazimierz Gurda , biskup pomocniczy diecezji kieleckiej.

Wizytacje kanoniczne parafii odbywają się co 5 lat; biskup przybywa wówczas, aby poznać troski i radości parafii, a także dokonać weryfikacji wszystkich wymaganych prawem kanonicznym procedur administracyjnych i ksiąg parafialnych. Przede wszystkim jednak przybywa jako pasterz, aby wspólnie z cząstką swojego Kościoła modlić się i w sposób szczególnie wyraźny uwidaczniać obecność Chrystusa w Kościele.
archiwalne zdjęcie ołtarza głównego Tegoroczna wizytacja była dla parafian podwójnym świętem, gdyż na tą właśnie niedzielę przypadał odpust parafialny związany z patronami poprzedniego kościoła, a mianowicie ze św. Filipem i Jakubem.
ołtarz główny przed odnowieniem Ksiądz biskup przybył do naszej parafii wraz ze swoim kierowcą już wczesnym rankiem. Na pierwszej Mszy św. o 9.00 został uroczyście przywitany przez przedstawicieli wspólnoty parafialnej Annę Kępską i Radosława Dziurę. Następnie ksiądz proboszcz w krótkim przemówieniu przedstawił księdzu biskupowi stan religijny naszej parafii. Po Mszy św. ksiądz biskup spotkał się z miejscowymi kołami różańcowymi a już o 11.15 miała miejsce krótka wizytacja na cmentarzu, gdzie ksiądz biskup modlił się za wszystkich zmarłych parafian, kapłanów pracujących w naszej parafii oraz budowniczych naszego kościoła.
Sumę o 12.00 uświetniła oczywiście miejscowa orkiestra.
Na zakończenie każdej Mszy św. Ksiądz Biskup udzielał uroczystego, pasterskiego błogosławieństwa nie tylko parafianom ale przede wszystkim dzieciom, których jest w naszej parafii tak niewiele.
Wizytacja, mimo iż tylko jednodniowa wniosła wiele radości w serca parafian. Przypomniała nam, że choć jesteśmy małą parafią to nikt o nas nie zapomniał i chętnie gości w naszych skromnych progach.

Prace przy chodniku wokół kościoła

Trwają prace nad budową chodnika wokół kościoła.

Kostka wokół kościoła - wyniki głosowania

W dniach 19-24 kwietnia można było głosować na projekt kostki wokół kościoła. Do wyboru były dwa projekty (można je zobaczyć tutaj). Wyniki: - Wersja 1: 42% głosów, - Wersja 2: 58% głosów. Wybrany projekt:

Modlimy się o powołania

W pierwszą niedzielę października 7.10.2012 zawitał do naszej parafii Alumn piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach Piotr Kotwica. Jego wizyta związana była z obchodami Dnia Seminaryjnego.


W głoszonym Słowie Bożym ks. Piotr nawiązywał nie tylko do powołań kapłańskich. Podkreślał również istotę powołania do życia w rodzinie oraz nierozerwalność małżeństwa. Prostota jego przekazu z pewnością niejednemu z nas zapadła głęboko w serce i dała wiele do myślenia. Z niebywałą lekkością przybliżył nam też drogę do Chrystusa, jaką jest powołanie. Przyszli księża to też zwykli ludzie, którzy mają swoje troski, problemy i chwile zwątpienia. I nie powinien nas dziwić fakt, że powołanie potrafi zaskoczyć. Żaden z przyszłych księży nie wie od urodzenia, jaką drogę wybrał dla niego Bóg. Nie tylko przykładni młodzi ludzie wstępują do seminarium. Są to też często osoby, które swemu młodzieńczemu życiu niejedno mogłyby zarzucić. A jednak przychodzi czas, kiedy głos powołania przybiera na sile do tego stopnia, że decydują się one powierzyć swe życie Bogu poprzez posługę kapłaństwa. Godnymi uwagi były też słowa, w których ks. Piotr dziękował swoim rodzicom za wychowanie i za dobry przykład, jaki dali mu swoim życiem małżeńskim. W dzisiejszych czasach zdarza się bowiem często, że rodzice i ich miłość schodzą na drugi plan, że nie zauważamy miłości i poświęcenia, jakie nam ofiarują. A to oni kształtują w nas takiego a nie innego człowieka.

Ksiądz Piotr złożył również serdeczne podziękowania zarówno na ręce księdza proboszcza jak i całej Wspólnoty Parafialnej. Dziękował nie tylko za ofiary z tacy, które jak co roku zostaną przekazane na potrzeby Seminarium. Dziękował również za wsparcie duchowe, za modlitwę oraz za ciepłe przyjęcie jego osoby. Bo tak jak my-parafianie w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się za osoby powołane do kapłaństwa tak seminarzyści modlą się za nas każdego dnia o 13.15 podczas modlitwy południowej.

W ramach Dnia Seminaryjnego mieliśmy także możliwość zakupu czasopisma "OBECNI" wydawanego przez WSD w Kielcach oraz płyty z dwugodzinnym filmem ukazującym życie w seminarium.

"Duchowa rozpusta..."

W drugą niedzielę września 09.09.2012 w progi naszego kościoła zawitali artyści Katolickiego Klubu Literackiego "Źródło."


Mszę świętą o godzinie 12.00 uświetnił akompaniamentem poeta, malarz, kompozytor i organista Zbigniew Ciesielski. Zapewne niejeden z parafian, słuchając jego gry, sięgnął pamięcią do czasów, gdy to nieżyjący już pan Nawrocki akompaniował śpiewającym na niedzielnych mszach.

Po sumie odbył się krótki koncert tego właśnie artysty. Towarzyszyli mu oczywiście jego przyjaciele z Wrocławskiego Klubu Literackiego "Źródło." Pan Ciesielski wykonał kilka utworów własnego autorstwa, utwór jednej z mieszkanek pobliskiego Lelowa oraz utwór napisany przez panią Halinę Kuśmierz – główną organizatorkę tego spotkania.

Po południu, w Wiejskim Domu Kultury w Drochlinie, miało miejsce spotkanie artystyczne z tą właśnie grupą. W programie znalazła się między innymi inscenizacja wybranych fragmentów książki pana Zbigniewa Ciesielskiego oraz wspólny śpiew pod jego kierunkiem. Każdy uczestnik spotkania miał też możliwość nabycia książki lub płyty tegoż właśnie artysty.