Dekret dotyczący I Komunii św.

W związku ze stanem epidemii, niezależnie od decyzji o ewentualnym jego odwołaniu oraz otwarciu szkół, zarządzam, co następuje


1. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej należy organizować w miesiącach powakacyjnych;
2. Termin i forma tych uroczystości będzie uzależniona od decyzji księdza proboszcza, w porozumieniu z rodzicami;
3. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się poprzez katechezę domową, na podstawie materiałów wskazanych rodzicom przez proboszcza lub katechetę.


Wersja do pobrania: Dekret dotyczący I Komunii św.

Modlitwa o deszcz

W ostatnich tygodniach nasza ojczyzna - podobnie jak wiele innych krajów na świecie - zmaga się epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w walce o gospodarkę, o utrzymanie miejsc pracy, o ratunek dla tych, którzy borykają się w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz - z powodu epidemii - zagraża skrajne ubóstwo.


Zaangażowanie służb medycznych, sanitarnych i mundurowych, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności i solidarności Polaków, zasługują w tych okolicznościach na najwyższy szacunek i uznanie. Podobnie rzecz się ma z zaangażowaniem duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy wierną modlitwą, wytrwałą pracą i konkretną pomocą materialną włączają się w walkę o zdrowie i życie Polaków.
Te trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym czasie. Nasz kraj dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie susza, która niesie z sobą kolejne trudności. Jej skutkiem setki tysięcy hektarów uprawnych są zagrożone zniszczeniem a wszystko to będzie miało negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz zdolności eksportowe naszego kraju.
Susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników i ich rodziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. Jej dotkliwość może odczuć również przemysł przetwórczy i spożywczy. Zwracam się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitwy ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby.
W tym trudnym czasie zapewniam wszystkich o mojej duchowej pamięci, bliskości i modlitwie oraz przesyłam pasterskie błogosławieństwo.


Wersja do pobrania: Modlitwa o deszcz

Dekret dotyczący I Komunii św. w związku ze stanem epidemii

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi organizacji Pierwszej Komunii Świętej, postanawiam, co następuje:


1. W okresie, w którym szkoły pozostają zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie i organizacyjne z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.
2. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, zostaną przeze mnie wydane wskazania duszpasterskie w odniesieniu do organizacji Komunii Świętych w parafiach naszej Diecezji.
3. Proszę do tego czasu nie podejmować żadnych wiążących decyzji oraz zachęcić rodziców do troski o duchowe przygotowanie dzieci do Uroczystości I Komunii Świętej w rodzinach, które są Kościołem Domowym.

† Jan Piotrowski BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz KANCLERZ KURII


Wersja do pobrania Dekret dotyczący I Komunii św

Błogosławieństwo pokarmów przed Wielkanocnym posiłkiem

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach, gromadzimy się w kościele domowym.


Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.


Zobacz całą modlitwę poświęcenia pokarmów

Relikwie św. Jana Pawła II w parafii Drochlin

6 marca 2016 r. odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II przez Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. bp Jana Piotrowskiego w asyście księży z całego dekanatu oraz licznie zebranych wiernych.


Jak do tego doszło informują Teresa i Tadeusz Dziurzyńscy z Warszawy, którzy pochodzą z naszej parafii.

W listopadzie 2013 r, po śmierci śp. ks. Andrzeja Biernackiego, naszego kuzyna, otrzymaliśmy relikwie drugiego stopnia św. J.P. II. Był to kawałek skarpety z certyfikatem. W porozumieniu z ks. Sławomirem Olszewskim, byłym proboszczem, zakupiliśmy obraz św. Jana Pawła II i relikwiarz. Zainspirowany tym faktem ks. proboszcz Sławomir wystąpił do kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o przyznanie relikwii pierwszego stopnia. Pan Dorian Wereszczyński z Warszawy wykonał podświetloną niszę na relikwiarz. Przez kilka miesięcy w relikwiarzu znajdowały się relikwie drugiego stopnia.


Po dwóch latach nadeszła wiadomość o przyznaniu parafii Drochlin relikwii pierwszego stopnia. Obecny ks. proboszcz Marian Ćwiek razem z panem Stanisławem Dubowskim przywieźli z Krakowa w lutym 2016 r. ampułkę z kroplą krwi św. Jana Pawła II wraz z certyfikatem.


Zobacz galerię zdjęć

Nowy rozdział kroniki parafialnej

Na stronie kroniki został dodany nowy rozdział: "Kronika z okresu 1986 - 2001". Zapraszamy do czytania.

Jak drochelskie aniołki wróciły na swoje miejsce (nowe zdjęcia)

21 kwietnia tego roku na filarach głównej bramy cmentarnej w Drochlinie na nowo zagościły dwa „aniołki”. Czemu na nowo i co to właściwie za „aniołki”? Otóż z tymi „aniołkami” wiąże się historia dziedzica Ignacego Zwierkowskiego i jego rodziny.

Ignacy Zwierkowski żył w latach 1750 – 1809 i był dziedzicem między innymi Drochlina. Jego osobę upamiętnia stojąca na cmentarzu w Drochlinie wysoka kamienna kolumna znajdującą się na jego grobie. Na pierwszy rzut oka kolumna sprawia wrażenie uszkodzonej.

Charakterystyczne złamanie jest jednak symbolem przerwanego życia. Ignacy Zwierkowski był adiutantem Kazimierza Puławskiego w czasie Konfederacji Barskiej - związek zbrojny szlachty polskiej przeciwko Rosji. Po jej upadku znalazł się w niewoli rosyjskiej. Następnie sprzedany Prusakom został wykupiony przez rodziców. Ożeniony z Marianną z Kałuskich osiadł w Drochlinie.


„Aniołki” zostały ufundowane przez Zwierkowskiego w czasie, gdy umarły dwie jego córki – Aniela i Ludwika Zwierkowskie. Zostały one pochowane w starym grobie (z ogrodzeniem) w pobliżu ołtarza. Zwierkowski bardzo przeżywał śmierć swoich dzieci i oprócz grobu/grobowca postanowił upamiętnić je poprzez umieszczenie 2 „aniołków” („aniołki” jako odniesienie do dzieci) w bramie.

W czasie odnowy ogrodzenia cmentarza w latach 2005-2006 przez księdza proboszcza Zdzisława Skrobota „aniołki” zostały zdjęte z filarów i umieszczone w garażu przy plebanii. Potem parafię objął ksiądz Sławomir Olszewski. I tak pewnego dnia jeden z mieszkańców Drochlina zapytał księdza Sławka czy „aniołki” nadal znajdują się w garażu. Nowy proboszcz nic o „aniołkach” nie wiedział, więc czym prędzej sprawdził zasłyszaną informację. Z powodu natłoku innych prac „aniołki” aż do 2014 roku spokojnie czekały na swoją kolej. Jesienią 2014 roku ksiądz Sławomir znalazł firmę specjalizująca się w odnowie i renowacji takich właśnie figur. W styczniu 2015 roku „aniołki” zostały więc zabrane do renowacji. Niesprzyjająca aura wydłużyła czas oczekiwania na figurki. Dopiero 21 kwietnia, dzięki urzędującemu już na innej parafii księdzu Sławomirowi Olszewskiemu, wróciły one na swoje miejsce i strzegą bramy głównej na cmentarz parafialny.


Bóg zapłać księdzu Sławomirowi – za nasze „aniołki” i za zaszczepienie w ludziach chęci odkrycia historii cmentarnych „aniołków”.Zobacz również galerię zdjęć aniołków przed odnowieniem.