Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi».

Zobacz więcej

Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym

Przedmiotem zamówienia jest remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym. Zadanie będzie polegało na remoncie budynku parafialnego powstałego w 1892 roku.
Zobacz więcej

Komunikat przewodniczącego konferencji episkopatu Polski

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.


Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku


Zobacz komunikat

Odwołanie dyspensy od I Przykazania Kościelnego

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA – 102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym odwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.
† Jan Piotrowski BISKUP KIELECKI


Zobacz dekret

Peregrynacja Obrazu św. Józefa

W dniach 5-12 czerwca 2021 r. miała miejsce Peregrynacja Obrazu św. Józefa w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Drochlinie. W sobotę, 5 czerwca o godz. 17.30 powitał Obraz św. Józefa ks. proboszcz Marian Ćwiek, jak i parafianie, którzy przybyli na tę Uroczystość.

O godz. 18.00 miała miejsce Msza św. wotywna o św. Jozefie, podczas której ks. Proboszcz zawierzył wstawiennictwu i opiece św. Józefowi cała wspólnotę parafialną. O godz. 20.30 zebraliśmy się na Różańcu w intencjach i prośbach do św. Józefa, po czym o godz. 21.00 uroczyście odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Na koniec ks. Proboszcz udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa kończącego nabożeństwo.

W tygodniu podczas nawiedzenia będą odprawiane Mszę św. ku czci św .Józefa, a o godz. 20.30 Różaniec, a po nim Apel Jasnogórski, z poleceniem Parafii i wszystkich rodzin Jego Opiece. Ks. Proboszcz wyznaczył codziennie poszczególne części Parafii do adoracji św. Józefa.

W sobotę, 12 czerwca o godz. 16.00 ks. Proboszcz odprawi Mszę św. na pożegnanie Obrazu polecając całą Parafię opiece św. Józefowi, po Mszy św. Obraz św. Józefa zostanie przekazany przez do Parafii św. Idziego w Podlesiu.Zobacz galerię zdjęć

Regulamin cmentarza parafialnego

Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (por. kan. 1205 KPK).

Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość. Niniejszy Regulamin jest częścią składową Instrukcji Biskupa Kieleckiego z dnia 01.07.2017 r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie diecezji kieleckiej.

Zobacz regulamin cmentarza

Komunikat Biskupa Kieleckiego w sprawie Dnia solidarności z mieszkańcami Bejrutu

Drodzy Diecezjanie wraz ze swoimi duszpasterzami,
potężna eksplozja materiałów wybuchowych w Libanie i jego tragiczne skutki domagają się naszej solidarności modlitewnej i materialnej.

Zwracam się więc z gorącym apelem, aby niedziela 16 sierpnia br. stała się Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Proszę, aby we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, w modlitwie powszechnej dodać wezwanie za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Proszę również, aby tego dnia, przed wszystkimi kościołami i kaplicami w Polsce, po wszystkich Mszach Świętych zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

Dziękuję wszystkim za pomoc już ofiarowaną, zwłaszcza polskim strażakom i medykom, którzy nazajutrz po tragedii udali się na miejsce wypadku, aby świadczyć doraźną pomoc i walczyć o zdrowie i życie ofiar tragedii. Dziękuję już dziś wszystkim, którzy solidarnie i dobrodusznie wesprą ofiary wydarzeń w Bejrucie.

Wersja do pobrania: Apel Bejrut