Jesteś na stronie Intencje Mszy Świętych
Dzisiejsza intencja Mszy Świętej
07.00

-----

Czwartek, 22 Marca
16.00

+ Praksedę  Klimas - zam. córka Zdzisława z rodziną

Piątek, 23 Marca
16.30

+ Annę Leks, Małgorzatę Taranek - zam. rodz. Raczyńskich

Sobota, 24 Marca
17.00

+ Józefa, Stanisława Kaczyńskich; Teresę Palka

Niedziela, 25 Marca - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
09.00

+ Gabrielę ( 33 roczn. śm.), Edwarda Nawrockich; zm.z rodz. Nawrockich i Palków

12.00

+ Andrzeja Fiutę ( 1 rocz. śm.) - zam. rodzina

 

15.30

+ Władysława i Sabinę Pieka

Zamów Intencję