Jesteś na stronie Intencje Mszy Świętych
Dzisiejsza intencja Mszy Świętej
16.30

+ Marianny, Jana, Mariusza Niepsujów - zam. Krystyna i Bogdan Chwałek

Czwartek, 21 Listopada - Ofiarowanie NMP
16.30

+ Franciszkę, Michała, Władysława, Mieczysława Stępniów; Zygmunta Dziurę

Piątek, 22 Listopada - Św. Cecylii, dz. i m.
18.00

O powrót do zdrowia i Boże błogosł. dla Eli - zam. rodzina

Sobota, 23 Listopada
16.30

+ Juliana ( 1 roczn. śm.), Walerię Marcisz

17.00

+ Józefa Tatarka ( 40 rocz. śm.) - zam. syn Wiesław z żoną Eweliną

Niedziela, 24 Listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
09.00

+ Pawła, Mariana Kukiełków; Mariannę, Tadeusza Masłowskich

12.00

+ Leokadię, Tadeusza Ptaszek; Mariannę Wichrowską; Janinę, Kazimierza Przystańskich