Jesteś na stronie Intencje Mszy Świętych
Dzisiejsza intencja Mszy Świętej
18.00

+ Ryszarda Kocelę - zam. Andrzej Dubowski z rodziną

Czwartek, 19 Września
18.00

+ Stefana, Stanisława, Mariannę, Pawła, Beatę Wiceczorków; Adama Bojdę; Jarosława Hajduka; zmarłych z rodz. Wieczorków i Bojdów

Piątek, 20 Września - Św. Andrzeja Kim Tegon, prezb. Pawła ChongHasang i Towarzyszy męczenników
17.00

Dzięk.- błag. o zdrowie i Boże błogosław. opiekę MB Częstochowskiej dla Leny Chrzuszcz w 1 rocz. urodz. - zam. dziadkowie

18.00

+ Ryszarda Kocelę - zam. brat Dariusz z rodziną

Sobota, 21 Września - Św. Mateusza, Ap. i Ewangelistę
17.00

Dzięk.- błag. o zdrowie i Boże błogosław. opiekę MB Częstochowskiej dla Iwony i Marka Klimas w 30 rocz. ślubu - zam. dzieci

17.30

+ Annę, Franciszka, Stefanii, Jana Dubów

Niedziela, 22 Września - 25 Niedziela Zwykła
09.00

+ Krystynę, Stanisława Sytniewskich - zam. rodzina

12.00

+ Józefa Wichrowskiego (8 rocz. śm.)