Komunikat Biskupa Kieleckiego w sprawie Dnia solidarności z mieszkańcami Bejrutu

Drodzy Diecezjanie wraz ze swoimi duszpasterzami,
potężna eksplozja materiałów wybuchowych w Libanie i jego tragiczne skutki domagają się naszej solidarności modlitewnej i materialnej.

Zwracam się więc z gorącym apelem, aby niedziela 16 sierpnia br. stała się Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Proszę, aby we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, w modlitwie powszechnej dodać wezwanie za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Proszę również, aby tego dnia, przed wszystkimi kościołami i kaplicami w Polsce, po wszystkich Mszach Świętych zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

Dziękuję wszystkim za pomoc już ofiarowaną, zwłaszcza polskim strażakom i medykom, którzy nazajutrz po tragedii udali się na miejsce wypadku, aby świadczyć doraźną pomoc i walczyć o zdrowie i życie ofiar tragedii. Dziękuję już dziś wszystkim, którzy solidarnie i dobrodusznie wesprą ofiary wydarzeń w Bejrucie.

Wersja do pobrania: Apel Bejrut

Dekret dotyczący I Komunii św.

W związku ze stanem epidemii, niezależnie od decyzji o ewentualnym jego odwołaniu oraz otwarciu szkół, zarządzam, co następuje


1. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej należy organizować w miesiącach powakacyjnych;
2. Termin i forma tych uroczystości będzie uzależniona od decyzji księdza proboszcza, w porozumieniu z rodzicami;
3. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się poprzez katechezę domową, na podstawie materiałów wskazanych rodzicom przez proboszcza lub katechetę.


Wersja do pobrania: Dekret dotyczący I Komunii św.

Modlitwa o deszcz

W ostatnich tygodniach nasza ojczyzna - podobnie jak wiele innych krajów na świecie - zmaga się epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w walce o gospodarkę, o utrzymanie miejsc pracy, o ratunek dla tych, którzy borykają się w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz - z powodu epidemii - zagraża skrajne ubóstwo.


Zaangażowanie służb medycznych, sanitarnych i mundurowych, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności i solidarności Polaków, zasługują w tych okolicznościach na najwyższy szacunek i uznanie. Podobnie rzecz się ma z zaangażowaniem duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy wierną modlitwą, wytrwałą pracą i konkretną pomocą materialną włączają się w walkę o zdrowie i życie Polaków.
Te trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym czasie. Nasz kraj dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie susza, która niesie z sobą kolejne trudności. Jej skutkiem setki tysięcy hektarów uprawnych są zagrożone zniszczeniem a wszystko to będzie miało negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz zdolności eksportowe naszego kraju.
Susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników i ich rodziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. Jej dotkliwość może odczuć również przemysł przetwórczy i spożywczy. Zwracam się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitwy ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby.
W tym trudnym czasie zapewniam wszystkich o mojej duchowej pamięci, bliskości i modlitwie oraz przesyłam pasterskie błogosławieństwo.


Wersja do pobrania: Modlitwa o deszcz

Dekret dotyczący I Komunii św. w związku ze stanem epidemii

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi organizacji Pierwszej Komunii Świętej, postanawiam, co następuje:


1. W okresie, w którym szkoły pozostają zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie i organizacyjne z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.
2. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, zostaną przeze mnie wydane wskazania duszpasterskie w odniesieniu do organizacji Komunii Świętych w parafiach naszej Diecezji.
3. Proszę do tego czasu nie podejmować żadnych wiążących decyzji oraz zachęcić rodziców do troski o duchowe przygotowanie dzieci do Uroczystości I Komunii Świętej w rodzinach, które są Kościołem Domowym.

† Jan Piotrowski BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz KANCLERZ KURII


Wersja do pobrania Dekret dotyczący I Komunii św

Błogosławieństwo pokarmów przed Wielkanocnym posiłkiem

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach, gromadzimy się w kościele domowym.


Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.


Zobacz całą modlitwę poświęcenia pokarmów

Relikwie św. Jana Pawła II w parafii Drochlin

6 marca 2016 r. odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II przez Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. bp Jana Piotrowskiego w asyście księży z całego dekanatu oraz licznie zebranych wiernych.


Jak do tego doszło informują Teresa i Tadeusz Dziurzyńscy z Warszawy, którzy pochodzą z naszej parafii.

W listopadzie 2013 r, po śmierci śp. ks. Andrzeja Biernackiego, naszego kuzyna, otrzymaliśmy relikwie drugiego stopnia św. J.P. II. Był to kawałek skarpety z certyfikatem. W porozumieniu z ks. Sławomirem Olszewskim, byłym proboszczem, zakupiliśmy obraz św. Jana Pawła II i relikwiarz. Zainspirowany tym faktem ks. proboszcz Sławomir wystąpił do kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o przyznanie relikwii pierwszego stopnia. Pan Dorian Wereszczyński z Warszawy wykonał podświetloną niszę na relikwiarz. Przez kilka miesięcy w relikwiarzu znajdowały się relikwie drugiego stopnia.


Po dwóch latach nadeszła wiadomość o przyznaniu parafii Drochlin relikwii pierwszego stopnia. Obecny ks. proboszcz Marian Ćwiek razem z panem Stanisławem Dubowskim przywieźli z Krakowa w lutym 2016 r. ampułkę z kroplą krwi św. Jana Pawła II wraz z certyfikatem.


Zobacz galerię zdjęć

Nowy rozdział kroniki parafialnej

Na stronie kroniki został dodany nowy rozdział: "Kronika z okresu 1986 - 2001". Zapraszamy do czytania.